شیر آبنما

شیر آبنما نوعی شیر توپی، کشویی و یا هر نوع شیر فلکه ای می تواند باشد که آن را زیر شیشه ها و آبنماهای دیگ بخار می بندند، زمانی که می خواهیم سطح آب دیگ را ببینیم شیر را باز می کنیم تا آب در آبنما بالا بیاید.