پمپ

پمپ وسیله ای است که برای جابجایی مایعات از جمله آب مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به گستردگی نوع مایعات و نیازهای مختلف انتقال انواع مختلفی از پمپ ها شامل دنده ای، پیستونی، دیافراگمی، لجن کش و … در بازار موجود می باشد.