شیرآلات یکطرفه

شیرآلات یکطرفه را می توان جزو شیرهای خودکار طبقه بندی نمود، چون اپراتور هیچ کنترلی روی آن ندارد.

شیر های یکطرفه با جریان سیال باز شده و با قطع جریان بسته می شوند و مانع از برگشت جریان از بالا دست جریان به پایین  دست می گردنند.

انواع شیرآلات یکطرفه شامل شیر یکطرفه نوسانی، شیر یکطرفه دیسکی، شیر یکطرفه دیافراگمی و … می باشد.