کنترل سطح

کنترل سطح یکی از قطعات اصلی دیگ بخار می باشد.

هدف استفاده از کنترل سطح این است که بتوان سطح آب دیگ بخار را ثابت نگاهداشت. کاهش قابل ملاحظه ای در سطح آب دیگ بخار باعث گرم شدن بیش از حد لوله ها شده و آسیب جدی به آنها وارد می کند.