مواد مصرفی کارواش

مواد مصرفی کارواش موادی هستند که جهت شستشوی قسمت های مختلف اتومبیل شامل بدنه، داشبورد، لاستیک ها و موتور مورد استفاده قرار می گیرند. تمامی مواد مصرفی کارواش با استفاده از تکنولوژی نانو تولید شده اند.